Generationsskifte

 

Igennem de seneste år har Møller & Co. A/S forberedt et generationsskifte, som blev fuldt implementeret pr. 1. marts 2012, hvor Gert Møller & John Hansen gik på pension.

Gert Møllers søn Klaus Møller og datter Rikke Møller, fører med stolthed Møller & Co. A/S videre i samme ånd, som Gert & John har drevet firmaet i mere end 40 år.

 

Klaus Møller er autoriseret kloakmester og Rikke Møller er bygningsingeniør med speciale i veje og anlæg.
Begge er lederuddannet hos Dansk Byggeri.

Med basis i deres uddannelsesmæssige baggrund, samt mange års erfaring i Møller & Co. A/S, er de klar til at overtage både det faglige og ledelsesmæssige ansvar i Møller & Co. A/S.

XLweb