Historie

 

Møller & Co. A/S blev grundlagt den 1. juni 1970 af Gert Møller og John Hansen med det formål at foretage vedligeholdelsesarbejder af åer og vandløb.

I årernes løb har Møller & Co. A/S udviklet sig til også at beskæftige sig med traditionelt entreprenørarbejde, og har således udført en masse entrepriser inden for kloakering i byer, samt afskærende ledninger som forbindelse mellem landsbyer og centralrenseanlæg.

I en årrække har hovedvægten af projekterne foregået indenfor byggemodninger, som følge af den stærkt stigende efterspørgsel på grunde til parcel- og rækkehuse.

Da finanskrisen satte sit negative præg på branchen, ændrede opgavetyperne sig til kloakrenoveringsprojekter, regnvandsbassiner, anlægsarbejder, rundkørsler, cykelstier, samt flere vejprojekter. Vi har fuldt med udviklingen og har formået at omstille os i takt med det behov, der er i branchen.

 

I dag ligger vægten igen på byggemodninger, men også LAR og klimatilpasningsprojekter, som er kommet til at fylde en større og større del af porteføljen. Stort set alle byggemodninger indeholder LAR i dag. LAR betyder Lokal Afledning af Regnvand. LAR etableres ofte ved grøfter, regnvandsbassiner, trug langs vejene eller f.eks. ved nedsivning enten i åbne bassiner eller i faskiner.

 

XLweb