Jord

 

Møller & Co. A/S mangeårige erfaring i branchen gør, at vi kan udføre alle former for jordarbejder for private virksomheder og offentlige bygherrer.

Møller & Co. A/S udfører jordarbejder i forbindelse med anlæg af veje og byggemodninger, dette kan være alt fra støjvolde til bassiner, grøfter og terrænarbejder, samt jordarbejder i forbindelse med kloakering, gravning for forsyningsledninger, herunder vand, gas, fjernvarme og el.

Endvidere udfører vi naturgenopretningsprojekter. Dette kan være åbning af rørlagte vandløb, oprensning af søer og grøfter eller genskabning af naturlig linjeføring af åer.

Vi udfører projekter både i hoved- og underentreprise.

Møller & Co. A/S udfører også gartnerarbejder, som er indeholdt i hovedentrepriseprojekter.
 
Kompetenceområder

 • Rydningsarbejder
 • Jordarbejder
 • Jordflytning
 • Byggemodninger af boligområder
 • Byggemodninger af erhvervsområder
 • Etablering af volde, grøfter, søer og terrænarbejder
 • Vejarbejder
 • Gravning for forsyningsledninger
 • Forureningsoprensning
 • Lossepladser og deponi
 • Boldbaner, fx kunststofbaner
 • Oprensning af vandløb og grøfter
 • Byggegruber
 • Kystsikringer
 • Søgerender for museum
 • Slåning af græsrabatter
 • Gartnerarbejder
XLweb