Kloakarbejde

 

Møller & Co. A/S udfører alle former for kloakarbejder. Vi udfører nye regn- og spildevandsledninger i forbindelse med områder, som byggemodnes, samt kloakrenovering i eksisterende veje og bebyggelser. Til sikring af, at projekter bliver udført i meget høj kvalitet, bliver alle kloakarbejder ledet af autoriserede kloakmestre.

Derudover udføres afskærende ledninger imellem byer, som også kan indeholde levering og sætning af bygværker, pumpebrønde og tanke, samt lægning af dræn og trykledninger.

Møller & Co. A/S har stor erfaring med at udføre regnvandsbassiner. Vi udgraver jordbassiner, som kommer til at fremstå som åbne søer, og underjordiske regnvandsbassiner, for eksempel støbte betontanke, eller underjordiske regnvandsbassiner, som er udført af særlige regnvandskassetter.

Møller & Co. A/S har desuden en mangeårig erfaring i udgravning af grøfter og søer, bl.a. i forbindelse med naturgenopretning.
 
Kompetenceområder:

 • Kloakering
 • Kloakrenovering
 • Regnvandsbassiner
 • Underjordiske bassiner
 • Trykledninger
 • Dræn
 • Faskiner
 • Ind- og udløbsbygværker
 • Pumpestationer
 • Afskærende ledninger
 • Grøfter
 • Grundvandssænkning
 • Udlægning af membraner, fx bentonitmembraner
XLweb