Miljø

 

Møller & Co. A/S er en moderne virksomhed, som naturligvis er sit ansvar bevidst, når det kommer til miljøspørgsmål. Her tænkes både på arbejdsmiljø og lokalt miljø, men også det mere overordnede miljø tilgodeses i virksomhedens drift og andre beslutningsprocesser.

Vores foretagne investeringer i moderne teknologi har vist sig at være ekstra værdifulde, idet forbruget af brændstof og udledning af CO², som en god indikator, har været faldende i denne periode. Dette skyldes blandt andet, at der anvendes den nyeste teknologi i de primære produktionsenheder og materiellet udskiftes regelmæssigt.

Anvendelsen af nyt materiel giver også flere andre miljøfordele. Idet denne anvendelse af nyere materiel i den primære produktion, samtidig sikrer overholdelsen af de nyeste Euronormer for forurening, emission, støj, mm.

På arbejdsmiljøområdet er det nye materiel også en stor fordel for medarbejderne, både når der tænkes på sikkerhed, ergonomi og komfort. Ligeledes er der fokus på løbende test af alt materiel således, at alle hjælpematerialer sikres at være i overensstemmelse med gældende normer og forskrifter. Henset til at arbejdsulykker undgås og det meget lave antal sygedage Møller & Co. A/S oplever, er det vores overbevisning at indsatsen for et godt og sikkert arbejdsmiljø også fungerer i praksis.

XLweb