Om os

 

Møller & Co. A/S er - på basis af et omfattende erfaringsgrundlag - en allround entreprenørvirksomhed med følgende arbejdsområder:
 

 • Rydningsopgaver
 • Jordarbejder
 • Jordflytning
 • Kloakarbejde
 • Kloakrenovering
 • Byggemodning af parcelhusgrunde
 • Byggemodning af erhvervsområder
 • Udførelse af nye vejprojekter
 • Belægningsarbejder, herunder store p-pladser
 • Finregulering af grusoverflader
 • Brolægning
 • Gartnerarbejder
 • Etablering af volde, grøfter, søer og terrænarbejder
 • Regnvandsbassiner
 • Bygværker
 • Pumpestationer
 • Forsyningsledninger, herunder gas, vand, el og fjernvarme
 • Forurenings oprensning
 • Vandløbsarbejder
 • Grøfter - oprensning
 • Slåning af græsrabatter
 • Naturgenopretning
 • Kystsikring
 • Jernbanearbejde, jordarbejde og skærvearbejder
 • Grundvandssænkning
 • Søgerender for museum
XLweb