Organisation

Rikke Møller
Direktør, tilbudsansvarlig
 
Klaus Møller
Direktør, daglig drift
 
--

Daniel Glafa Frederiksen
Kontorassistent

--
 
Niels Larsen
Entrepriseleder
 
Claus Toftegaard
Entrepriseleder
 
Julian J.A. Gjevnøe
Entrepriseleder
 
Kim Karl Hansen
Entrepriseleder
 
 

XLweb