Projekter

 

Møller & Co. A/S udfører de fleste projekter i hovedentreprise. Projekterne indeholder oftest jordarbejde, kloakarbejde, vejarbejde, belægningsarbejde, kabel- og ledningsarbejder, samt i mange tilfælde også gartnerarbejde. I de tilfælde hvor projekter indeholder mindre betonopgaver, udfører vi også selv disse. Ved større betonentrepriser entrerer vi med en underentreprenør til at løse den type opgaver.

Vi udfører traditionelt entreprenørarbejde, herunder byggemodninger - både til parcelhusudstykninger og til store erhvervsområder - vejprojekter, etablering af nye kloakanlæg, kloakrenovering i eksisterende veje, regnvandsbassiner, volde og en masse andre typer projekter.

XLweb