Rydning

Rydning
 
Vi udfører rydning af krat, buskads og mindre træer, samt pleje ved beskæring af eksisterende bevoksninger.
 
Møller & Co. råder over en grenknuser til knusning af krat og træer.
Grenknuseren er påmonteret på vores gravemaskiner, samt rabatslåmaskine.
Dermed kan der knuses på arealer hvor almindelige grenknusere ikke kan udføre opgaven, fx ved søer, åer, grøfter og andre ufremkommelige områder.
 
Rydningen udføres primært ved nedknusning, men vi har også materiel til at opgrave krat og buskads og bortskaffe.
 
Ved behov for fældning af større træer og skovområder hyrer vi underentreprenører.
 

XLweb