Vejarbejde

 

Møller & Co. A/S udfører alle typer vejarbejder for private virksomheder og offentlige bygherrer.

Vi etablerer nyanlæg af alt fra stier, mindre boligveje, større veje i erhvervsområder og ikke mindst hoved- og ringveje.

Derudover laver Møller & Co. A/S saneringsprojekter, som f.eks. sideudvidelser af eksisterende veje, etablering af rundkørsler, ændring af linjeføring, omprofileringer mv.

I forbindelse med denne type projekter bestræber vi os på at få arbejdet effektivt udført, så det generer bilister og bløde trafikanter mindst muligt.
 
Kompetenceområder:

  • Stianlæg
  • Boligveje
  • Veje i erhvervsområder til tung trafik
  • Hovedveje
  • Ring- og omfartsveje
  • Rundkørsler
  • Parkeringspladser
  • Sideudvidelser
  • Saneringer
XLweb